Bc. Dávid Dzurický

Master's thesis

Studium chaperonových komplexů v nádorových buňkách

The study on chaperone complexes in tumor cells
Abstract:
Creating and maintaining a correct conformation of many proteins in the cell during physiological and especially under stress conditions is provided by molecular chaperons. During the process of malignant transformation, the accumulation of mutant or unstable proteins that require stabilization by chaperones occurs. The main component of the chaperone system are the Hsp70 and the Hsp90 proteins whose …viac
Abstract:
Vytvoření a udržení správné konformace mnoha proteinů v buňce při fyziologických a obzvlášť při stresových podmínkách je zabezpečované molekulárními chaperony. Během procesu maligní transformace dochází k akumulaci mutovaných nebo nestabilních proteinů, které vyžadují stabilizaci pomocí chaperonů. Hlavní složkou chaperonového systému jsou proteiny Hsp70 a Hsp90, jejichž aktivitu do velké míry ovlivňuje …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: MUDr. Petr Müller, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta