Theses 

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Domov pro seniory v Plzni – Ondřej ŽÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej ŽÁK

Bakalářská práce

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Domov pro seniory v Plzni

Design of the building and preparation of project documentation - The retirement home in Pilsen

Anotace: Tato práce se zabývá návrhem objektu a zpracováním projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro domov pro seniory v Plzni. Cílem práce je navrhnout hmotové, dispoziční, stavebnětechnické a konstrukční řešení objektu a vybrat vhodné místo pro jeho realizaci. Výkresová část je vytvořena v programu AutoCAD 2012 a grafická podoba objektu vymodelována za pomocí softwarů SketchUp a ARTLANTIS 5.

Abstract: This thesis deals with the object proposal and the proccess of the project documentation for issuing a building permit for the retirement home in Pilsen. The goal of this thesis is to propose material, layout, structural and technical aspects of the building and find the suitable place for the construction. The drawing part is created in AutoCAD 2012 and graphical look of the object is modeled with SketchUp and ARTLANTIS 5.

Klíčová slova: Projektová dokumentace, železobetonový monolitický skelet, architektonický návrh, požární bezpečnost staveb, kanalizační a vodovodní soustava

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Staňková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59687 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ŽÁK, Ondřej. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Domov pro seniory v Plzni. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:23, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz