Dominika Bajtková

Bakalářská práce

TED Talks: An Analysis of Language and Delivery

TED Talks: An Analysis of Language and Delivery
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku jazyka zvolených TED Talks z oblasti lingvistiky a byznysu a přednes vybraných řečníků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje stručný přehled o společnosti TED, TED Talks, dále popisuje řečnický styl, nejdůležitější body přednesu prezentace a aspekty neverbální komunikace. Praktická část se věnuje analýze zvolených …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on language of selected TED Talks covering topics of linguistics and business and presentation delivery of selected speakers. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part provides a brief overview of the TED company, TED Talks, describes the rhetorical style and covers key points of presentation delivery and aspects of nonverbal communication …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bajtková, Dominika. TED Talks: An Analysis of Language and Delivery . Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi