Katarína Annette Machalová

Bakalářská práce

Návštěvnost hotelových restaurací

Hotel restaurants traffic analysis
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou segmentu hotelových restaurací, který se nachází na pomezí ubytovacích a stravovacích zařízení. V práci jsou na základě sesbíraných dat pomocí lineární regresní analýzy sestaveny statistické modely popisující návštěvnost hotelových restaurací se zaměřením na polední a večerní provoz hotelových restaurací na Praze 1. Vstupní data a vytvořené modely jsou v závěru práce …více
Abstract:
This thesis deals with issues of segment of hotel restaurants, which is part of the hospitality industry. Based on collected data from hotel restaurants located at municipal part of Prague 1 two linear regression models are created, focused on lunch and diner service. Data and models are further analysed and interpreted at the end of the thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiřina Jenčková
  • Oponent: Zdeňka Daňková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73181