Katarína Annette Machalová

Bachelor's thesis

Návštěvnost hotelových restaurací

Hotel restaurants traffic analysis
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou segmentu hotelových restaurací, který se nachází na pomezí ubytovacích a stravovacích zařízení. V práci jsou na základě sesbíraných dat pomocí lineární regresní analýzy sestaveny statistické modely popisující návštěvnost hotelových restaurací se zaměřením na polední a večerní provoz hotelových restaurací na Praze 1. Vstupní data a vytvořené modely jsou v závěru práce …more
Abstract:
This thesis deals with issues of segment of hotel restaurants, which is part of the hospitality industry. Based on collected data from hotel restaurants located at municipal part of Prague 1 two linear regression models are created, focused on lunch and diner service. Data and models are further analysed and interpreted at the end of the thesis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: Jiřina Jenčková
  • Reader: Zdeňka Daňková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73181