Mgr. Josef Zukal

Bakalářská práce

Vytěsňování smrti v pozdní modernitě

Sequestration of death in late modernity
Anotace:
Tato práce se věnuje nastínění problematiky vytěsňování smrti v kontextu pozdně moderních společností, jak je definují především Anthony Giddens a Ulrich Beck. Cílem je identifikovat sociální mechanismy, které vytěsňování umožňují a definovat procesy, kterými se tak děje. Důraz je kladen zejména na genealogii ustavování subjektivního výkladu sociální reality, a interpretace role jedince v ní, v průběhu …více
Abstract:
This thesis focuses on outlining the problems of death sequestration in the late modern societies, which are defined mainly by Anthony Giddens and Ulrich Beck. The objectives of the thesis are to identify social mechanisms which enable sequestration, and to define processes through which it is done. The emphasis is primarily placed on genealogy of establishing the subjective interpretation of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Sociologie

Práce na příbuzné téma