Jakub Šafařík

Disertační práce

Distribuovaný systém klasifikace útoků pro VoIP infrastrukturu využívající protokol SIP

Distributed System for Attack Classification in VoIP Infrastructure Based on SIP Protocol
Anotace:
Dizertační práce se zaměřuje na strojové metody klasifikace SIP útoků. Data o VoIP útocích jsou získána distribuovanou sítí detekčních sond s honeypot aplikacemi. Zachycené útoky následně zpracovává centralizovaný expertní systém Beekeeper. Tento systém provádí transformaci dat a jejich klasifikaci algoritmy strojového učení. V práci rozebírám různé typy těchto algoritmů, využívající učení bez i s …více
Abstract:
The dissertation thesis focuses on machine learning methods for SIP attack classification. VoIP attacks are gathered with various types of detection nodes through a set of a honeypot applications. The data uncovered by different nodes collects centralized expert system Beekeeper. The system transforms attacks to the database and classifies them with machine learning algorithms. The thesis covers various …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Peter Kortiš, Ivan Zelinka, Radim Burget

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie