Bc. Denisa Šrámková

Diplomová práce

Graph-based Anomaly Detection in Network Traffic

Graph-based Anomaly Detection in Network Traffic
Anotace:
Síťová forenzní analýza se zaměřuje na shromažďování důkazů o původu a dopadu anomálních aktivit na sítě a hostitele. Pro zahájení analýzy je nutné získat o rozsáhlém síťovém záchytu přehled, nicméně to není snadné. Nástrojů, které lze pro takové účely použít, je celá řada, ale i s jejich pomocí může mnoho informací zůstat v datech neodhalených. Proto je rozumné hledat nové metody analýzy. Tato práce …více
Abstract:
Network forensic analysis aims at gathering evidence about the origin and impact of anomalous activities on networks and hosts. However, getting an overview of large network traffic captures, needed to start the analysis, is not an easy task. There are numerous tools that can be used for such purposes, but even with their help, many facts hidden in the data may remain undiscovered. Therefore, it is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Milan Čermák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Jirsík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky