Mgr. Irena Ženožičková

Bakalářská práce

Pozdně laténská malovaná keramika z oppida Staré Hradisko

The late La Téne Painted Pottery from Oppidum Staré Hradisko
Anotace:
Cílem předložené práce je rozbor a analýza pozdně laténské malované keramiky z oppida Staré Hradisko. Důraz byl kladen na vytvoření jednotného deskriptivního kódu, který by charakterizoval hlavní znaky malované keramiky, na jehož základě byla vyhotovena databáze veškerého materiálu. Při vyhodnocování malované keramiky jsem se zaměřila především na její tvarovou charakteristiku, technologii výroby a …více
Abstract:
The purpose of this work is a résumé of all findings about the late La Téne painted pottery from oppidum Staré Hradisko. I created descriptive code with the main characteristic notes of painted pottery. Database of all findings was made according to this code. I targeted the interpretation of forms of painted jars, technology of production and analysis of painting. Finally I tried to handle an information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta