Mgr. Miloš Hlava, Ph.D.

Disertační práce

Tuhová keramika z oppida Staré Hradisko a pozdně laténská tuhová keramika na Moravě

Graphite Pottery from Oppidum Staré Hradisko and Late La Tene Graphite Pottery at Moravia
Anotace:
Grafit byl využíván takřka v průběhu celého pravěku, nejvýrazněji však v době laténské. Tehdy tuha nalezla uplatnění především jako přísada do vytvářecího těsta při výrobě části keramických nádob. Ve vztahu k využití grafitu představuje jednu z nejdůležitějších oblastí ve střední Evropě Morava s početnými povrchovými výchozy grafitu, které se koncentrují podél její historické západní hranice. Archeologické …více
Abstract:
Graphite was exploited practically within all primeval age, most markedly in the La Tene period. Graphit has found along about that time its exercise mostly as an added substance into a clay raw material by the manufacturing of some pottery pots. One of the most important region in the Central Europe concerning an exploitation of Graphit represents Moravia with many surface blow-outs of Graphite, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta