Bc. Irena Ženožičková

Diplomová práce

Jemná keramika z keltského oppida Staré Hradisko

Fine Pottery from Keltic Oppidum Staré Hradisko
Anotace:
Cílem předložené práce je rozbor a analýza pozdně laténské jemné keramiky z oppida Staré Hradisko. Důraz byl kladen na vytvoření jednotného deskriptivního kódu, který by charakterizoval hlavní znaky jemné keramiky a na jehož základě byla vyhotovena databáze veškerého materiálu. Stěžejní část práce se zaměřuje na vyhodnocení tvarové skladby v souboru, rozbor výzdoby, charakteristiku keramické hmoty …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis was processing and analysing late La Téne fine pottery from oppidum Staré Hradisko. My attention was paid to the create descriptive system with characteristic signs for fine pottery. The final database was based on this descriptive code. Dominant part of this work deals with evaluation of ceramic shape, ceramic material, decoration and production. In the final section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta