Bc. Stanislav Gawrecki

Bakalářská práce

Nakládání s nemovitým majetkem územních samospráv

Legal Disposing of Self-governmental Unit Immovable Property
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Nakládání s nemovitým majetkem územních samospráv“ je zaměřena na oblast dispozičních úkonů obcí a krajů v České republice s nemovitým majetkem z pohledu platné právní úpravy, doplněné o vybranou judikaturu. Úvodní části práce vymezují základní pojmy, kterými jsou územní samosprávný celek, obec a kraj, jejich charakteristické znaky a postavení, včetně organizačních složek …více
Abstract:
Thesis on the theme “Disposal of immovable property and local self-goverment” is focused on the area of disposition of acts of municipalities and regions in the Czech Republic with the immovable property from the perspective of the applicable legislation, supplemented by selected case law. The initial part of the work of defining the basic concepts, which are regional administrative unit, the municipality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta