Bc. Kateřina Bradnová

Diplomová práce

Aspekty výuky dopravní výchovy v autoškolách

Aspects of traffic education in driving schools
Anotace:
Anotace Předložená diplomová práce pojednává o vzdělávání v oblasti dopravní výchovy. V práci je zhodnocen současný stav výuky v autoškolách na základě dotazníkového šetření. Velký důraz je kladen na nebezpečí a možné negativní společenské důsledky plynoucí z nedostatečného vzdělávání dospělých v oblasti dopravní problematiky. Diplomová práce se zabývá přípravou dospělých na bezpečný pohyb v dopravním …více
Abstract:
Annotation This diploma thesis deals with training in traffic education. The thesis evaluates the current state of education in driving schools on the basis of the survey. Great emphasis is placed on the danger and possible negative social consequences arising from a lack of adult education in the field of transport issues. The thesis deals with the preparation of adults in the safe movement of traffic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta