Theses 

Senior-dobrovolník a jeho životní svět – Bc. Hana Kolaříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Kolaříková

Diplomová práce

Senior-dobrovolník a jeho životní svět

Senior Volunteer Lifeworld

Anotace: Diplomová práce „Senior-dobrovolník a jeho životní svět“ pojednává o dobrovolnících z řad seniorů a věnuje se jejich životnímu světu. Teoretická část se zabývá otázkou „seniorství“, zaměřuje se na osobnost seniora a posun ve vnímání pojmu „senior“. Zahrnuje otázku dobrovolnictví a specifika práce se seniory-dobrovolníky. Empirická část pak zjišťuje, jak se dobrovolná činnost seniorů podílí na utváření jejich životního světa.

Abstract: The thesis “Senior Volunteer and his/her Life World” deals with volunteers among seniors and devotes to their life world. The theoretical part concerns with the question of “fathership”, focuses on the senior personality and the moving in the perception of the term “senior”. It covers the question of volunteering and specifics of work with senior volunteers. The empirical part finds out how the volunteer activity of seniors participates in the formation of their life world.

Klíčová slova: Dobrovolnictví, Senior-dobrovolník, Aktivní senior, Životní svět, Seberozvoj, Smysluplná činnost Voluntary, Senior Volunteer, Active Senior, Life World, Self-development, Meaningful Activity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:34, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz