Bc. Hana Jindřichová

Diplomová práce

Význam citlivostní analýzy pro marketingové aktivity developerských projektů

The importance of sensitivity analysis for the marketing activities of development projects
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá komparací developerských projektů na základě citlivostní analýzy. Popisuje tři možnosti investování v Praze a jeho okolí. Jednotlivé projekty jsou zkoumány z pohledu finanční analýzy, možných rizik a jejich ziskovosti. Dále práce obsahuje citlivostní analýzy u marketingových aktivit těchto projektů. Vzhledem k současným příznivým tržním podmínkám v oblasti realit se práce …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the comparison of development projects through sensitivity analysis. It describes three options for investing in Prague and its nearby area. Individual projects are examined by indicators of financial analysis, possible risks and its profitability. Additionally the thesis contains the calculation of the sensitivity analysis for marketing activities of these projects. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní