Bc. Anikó Šimoničová

Bakalářská práce

Vznik a zánik podniku a jeho zobrazenie v účtovníctve

Establishment and termination of the company and its appearing in accounting
Abstract:
The bachelor thesis represents the perspective of different types of business entities and possibilities of their establishment and formation, cancellation and termination. The thesis indicates significant difference between the terms establishment and formation in the initial phase of accounting entityś life cycle and between the terms cancellation and termination as the last phase of life cycle.The …více
Abstract:
V bakalárskej práci je zobrazený pohľad na rôzne typy podnikateľských subjektov a možnosti ich založenia a vzniku, zrušenia a zániku. Práca poukazuje na významné rozdiely medzi pojmami založenie a vznik, ktoré sa viažu k prvotnej fáze životného cyklu účtovnej jednotky a pojmami zrušenie a zánik, ako poslednej fázy životného cyklu. Prvá časť tejto práce sa zaoberá vznikom a zánikom podniku, vznikom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Oponent: Ing. Radoslav Tušan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management