Han Xia

Bakalářská práce

Processing Financial Analysis of International Paper Company

Processing Financial Analysis of International Paper Company
Anotace:
The financial condition of a company can be reflected through financial statements, which is very important for the company's managers and investors. Through the analysis of financial statements, we can know the company's operating results and profit and loss situation for a period of time, which is conducive to the operation and management personnel to understand the completion of various indicators …více
Abstract:
The financial condition of a company can be reflected through financial statements, which is very important for the company's managers and investors. Through the analysis of financial statements, we can know the company's operating results and profit and loss situation for a period of time, which is conducive to the operation and management personnel to understand the completion of various indicators …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Kateřina Stanovská
  • Oponent: Barbora Ptáčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava