Aneta Matoušková

Diplomová práce

Integrovaný dopravní systém v Jihočeském kraji

The Integrated Transport System in the South Bohemian Region
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou integrovaného dopravního systému v Jihočeském kraji. Po vysvětlení pojmu integrovaný dopravní systém následuje specifikace dopravních systémů, členění dopravy a krátké seznámení s právním rámcem. Dále ve své diplomové práci popisuji dva vybrané fungující nejpropracovanější integrované dopravní systémy v České republice. Další část této práce se zabývá aktuální …více
Abstract:
This This Master´s Thesis deals with the problems of the integrated transport system in the South Bohemian Region. After the explanation of the concept the integrated transport system follows the specification of the transport systems, the transport divisions and short introduction with the legislative framework. Further in my Master´s thesis I describe two chosen efficient and sophisticated integrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Ondřej Beneš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51262