Bc. Hana Černá

Diplomová práce

Trh práce a problematika zaměstnanosti v České republice

Labour Market and Employment in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce analyzuje současnou situaci na trhu práce, konkrétně stav v Libereckém kraji a pro tento kraj navrhnout možná řešení k udržení stávající situace na trhu práce, tedy nízké nezaměstnanosti a podpory zaměstnanosti. Práce se dělí na dvě části. V první části mé práce se zabývám teoretickým pohledem na problém zaměstnanosti a nezaměstnanosti obecně. Druhá část je zaměřena na Liberecký kraj …více
Abstract:
The objective of my diploma thesis was to analyze the current status of the labour market, specifically focusing on the situation in the Liberec Region. I am trying to come up with suggestions which may help sustain the low unemployment rate in this region and further boost supply and demand for work. The thesis is separated into two parts. The first part gives a theoretical and general look at the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS