Lucie Parmová

Diplomová práce

Online marketing a jeho uplatnění v rámci vybraných subjektů cestovního ruchu

Online Marketing And Its Application Within The Selected Entity In Tourism
Anotace:
Diplomová práce analyzuje vybraný subjekt cestovního ruchu a zkoumá uplatnění online marketingových nástrojů v jeho činnosti, z kterých zásadní roli hrají hlavně vlastní webové stránky a oficiální stránka na sociální síti Facebook. Cílem práce je na základě získaných statistických dat a analýz zhodnotit využití online marketingových nástrojů vybraného subjektu. Na základě těchto informací pak budou …více
Abstract:
The thesis analyzes the selected entity in tourism and explores the use of online marketing tools in its activities, in which especially their own website and official page on the social network Facebook play a crucial role. The aim of this work is on the basis of statistical data and analysis to assess the use of online marketing tools of chosen subject. On the basis of these information will be given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Martin Vaško
  • Oponent: Zuzana Kvítková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50135