Jakub Hubka

Diplomová práce

Analysis and Valuation of Tesla Inc.

Analýza a ocenění společnosti Tesla Inc.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza a popis podnikatelské činnosti společnosti Tesla Inc., identifikace její perspektivity a stanovení tržní hodnoty. Datum ocenění bylo zvoleno k 30. červnu 2018. V první kapitolole jsem se zabýval popisem společnosti a jejích produktů. Dále jsem provedl finanční a strategickou analýzu, na jejichž základě jsme identifikoval finanční pozici a pozici společnosti v rámci …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze and understand Tesla Inc. business, identify its perspective and determine its intrinsic value. The date of valuation was set to 30 June 2018. In the first chapter I have described the company and its products. Next, I have performed financial and strategic analysis to determine Tesla Inc. financial position and its position within the industry. For the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2019
  • Vedoucí: Pavel Svačina
  • Oponent: Hoang Long Pham

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75594

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a oceňování podniku