Bc. Aleš Chlaň

Bakalářská práce

Akciová společnost - vnitřní hodnota akcie

Public limited company - intrinsic value
Anotace:
Hlavní téma práce je využití vnitřní hodnoty akcie, která je důležitým ukazatelem při investičním rozhodování. Tuto hodnotu využívá fundamentální analýza, která je v současnosti nejrozšířenější metodou pro hodnocení investic. V první části práce jsou rozebrány modely fundamentální analýzy, které zjišťují vnitřní hodnotu akcie. V další části jsou charakterizovány finanční ukazatele, které pomáhají při …více
Abstract:
The main theme of this work is the use of the intrinsic value, which is an important indicator when making investment decisions. This value uses fundamental analysis, which is currently the most widely used method for evaluating investments. In the first part are analyzed models of fundamental analysis, which measure the intrinsic value. In the next part are characterized by financial indicattors that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jiří Vataha
  • Oponent: doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní