Bc. Marcela Bokůvková

Master's thesis

Změny ve způsobu poskytování pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením

Change in way of social service in residential instution for people with mentall disability
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem poskytování pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením.
Abstract:
Thes dissertation turn one's attention to theme of social services in residential instituion for poeple with mental disability.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special Education for Adults