Bc. Jana Šrůtková

Diplomová práce

Zaměstnanci v sociálních službách a sociální program Cygnus

Employees in social service and social program Cygnus
Anotace:
Práce pojednává o zaměstnancích v pobytových sociálních službách a zejména pak o jejich využívání sociálního programu Cygnus od firmy IReSoft. Záměrem práce je shrnutí a předání poznatků k vylepšení nového programu Cygnus 2. Součástí práce je sonda zaměřená na zaměstnance v pobytových sociálních službách pro seniory na Trutnovsku, kteří ke své práci využívají výše uvedený sociální program. Pokouší …více
Abstract:
The dissertation writes about employees in social housing services and the usage of Cygnus social software made by IReSoft company. This dissertation intends to summarise and provide knowledge which will help with further development and improvement of new Cyprus 2 software. This work contains the inside point of view of people who are working in social housing services in Trutnov district. These people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ajxqq/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Brajkovičová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika