Pavlína ŽÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Lidová architektura v Česko-Saském Švýcarsku a Horní Lužici aneb krajina podstávkových domů

Popular architecture of Czech-Saxon Switzerland and Upper Lusatia or else the land of the half-timbered house
Anotace:
Předmětem bakalářské práce jsou podstávkové domy, jejich charakteristika, místo výskytu a využití v rozvoji cestovního ruchu a regionu. Práce se skládá z pěti hlavních kapitol, které se zaměřují na vývoj, současný stav a budoucnost podstávkových domů. Zájmovým územím práce jsou národní parky České a Saské Švýcarsko a oblast Horní Lužice. Součástí je také stručný souhrn informací o národních parcích …více
Abstract:
The object of this bachelor thesis is the upper lusatian half-timbered houses, their characteristics, and location of use in the development of tourism and the region. The work consists of five main chapters, which focus on the development, current status and future of the upper lusatian half-timbered houses. Interest area of work are national parks the Czech and the Saxon Switzerland and Upper Lusatia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek
  • Oponent: PhDr. Aleš Navrátil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
http://arl.ujep.cz/