Bc. Miroslav Strnadel

Diplomová práce

Vliv spalování paliva CNG na technicko-ekonomické parametry vozidla

Effect of CNG fuel combustion on technical and economic parameters of the vehicle
Anotace:
Tato diplomová práce na téma „Vliv spalování paliva CNG na technicko-ekonomicképarametry vozidla“ se zabývá použitím alternativního paliva stlačeného zemního plynupro pohon silničních vozidel. Práce je rozdělena na 4 hlavní části.V první části je zpracován literární přehled, který pojednává o historii využití plynnýchpaliv ve světě a v českých zemích, dále o vlastnostech a konstrukční stránce automobiluupraveného …více
Abstract:
This diploma thesis "The effect of CNG fuel combustion on the technical and economicparameters of the vehicle" deals with the use of alternative fuel of compressed natural gasfor road vehicles. The thesis is divided into 4 main parts.In the first part there is a literary review, which deals with the history of the use of gaseousfuels in the world and in the Czech lands, as well as the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Adam Polcar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta