Bc. Kristýna Klemová

Bakalářská práce

Product placement v českém filmu

Product placement in the Czech films
Anotace:
Bakalářské práce popisuje jednotlivé druhy a formy product placementu, právní prostředí a finanční vztahy product placementu. Také se práce zabývá využitím product placementu v audiovizuálních dílech.
Abstract:
Bachelor thesis describes the different types and forms of product placement, the regulatory environment and financial relations of the product placement. Thesis also discusses about the usage of the product placement in audiovisual works.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kepka
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní