Ondřej Sklenář

Master's thesis

Nástroje Business Intelligence - analýza trhu nástrojů Self-service Business Intelligence

Business Intelligence tools - analysis market of Self-serviceBusiness Intelligence tools
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na specifickou oblast self-service business intelligence. Výhodou tohoto přístupu je snížení nároků na IT oddělení a používání nástrojů koncovými uživateli. Ti si mohou vytvářet reporty a výstupy podle svých požadavků v relevantním čase. Teoretická část se věnuje objasnění tohoto pojmu se všemi jeho výhodami a riziky. Dále jsou v ní popsány další trendy vyskytující se v …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on a specific area of self-service business intelligence. The advantage of this approach to the business intelligence is reduction of demands on IT development and using tools by end users. They can generate reports and outputs according to their requirements during the relevant time period. The theoretical part is dedicated to illustrate this concept with all benefits …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 2. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2015
  • Supervisor: Iva Stanovská
  • Reader: Michael Hnake

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44274