Bc. et Bc. Olga Pidrová

Bakalářská práce

Integrace mladých lidí upoutaných úrazem na vozík zpět do společnosti

Social integration of young people whose injury left them wheelchair dependent
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o možnostech začleňování mladých lidí upoutaných následkem úrazu na invalidní vozík zpátky do běžného života. Práce je členěna na dvě části. První část je zaměřena teoreticky, druhá část výzkumně. Teoretická část se zamě-řuje na stručné vymezení tělesného postižení. Všímá si vývoje společnosti ve vztahu k postiženým jedincům, poukazuje na nové možnosti integrace a ukazuje …více
Abstract:
This bachelor´s thesis attends to social integration prospects for young people whose injury resulted in wheelchair dependence. The thesis is divided into two parts; the first part explores the theoretical basis of the topic, the second part focuses on a research. The theoretical part aims to formulate a brief definition of physical handicap, takes no-tice of attitudinal and behavioural changes towards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta