Michaela HLADÍKOVÁ

Diplomová práce

Dětské pojetí tělesného postižení a postavení tělesně postižených jedinců ve společnosti

Children conception of physical disability and position of physicaly disabled people in society
Anotace:
Cílem kvalifikační práce bylo zjistit, jak žáci vnímají problematiku tělesného postižení, a jaký postoj k tomuto fenoménu zaujímají. V teoretické části přibližujeme specifika jednotlivých druhů tělesného postižení, popisujeme časově oscilující vývoj postojů společnosti k lidem s tělesným handicapem, zaměřili jsme se na problematiku handicapu z psychologického hlediska, vymezili jsme dětská pojetí, …více
Abstract:
Investigation about perception of disability issues by students and their attitude to this phenomenon is the aim of the thesis. We expound individual types of disability and describe evolution of oscillating attitudes in time toward physical disabled people in theoretical part. We focused on psychological part of disabilities and we define the concept of children primarily described in theories of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLADÍKOVÁ, Michaela. Dětské pojetí tělesného postižení a postavení tělesně postižených jedinců ve společnosti. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce