Bc. Šárka Nádeníčková

Diplomová práce

Problematika harmonizace pracovního a rodinného života. Mezinárodní komparace – Česká republika a Finsko

Issues of Work-Life Balance. International Comparison – the Czech Republic and Finland
Anotace:
Tato diplomová práce se zbývá tématem harmonizace pracovního a rodinného života v České republice a ve Finsku. Cílem práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jak podporují opatření sociální politiky v České republice a ve Finsku harmonizaci pracovního a rodinného života z hlediska principů genderové rovnosti? V práci jsou představena hlavní teoretická východiska, koncepty a nástroje, které ovlivňují …více
Abstract:
This Master´s thesis focuses on the topic of work-life balance in the Czech Republic and Finland. The aim of the thesis is to answer the main research question: How do the measures of social policy in the Czech Republic and Finland support work-life balance with respekt to gender equality? The thesis introduces main theoretical bases, concepts and tools which influence work-life balance. The empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií