Bc. Dušan RICHTER

Master's thesis

Strategický plán LEADER v mikroregionu Luhačovské Zálesí

Strategic Plan LEADER in microregion Luhačovské Zálesí
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá uplatňováním metody LEADER na území působnosti místní akční skupiny Luhačovské Zálesí o.p.s. Charakterizuje rozvojovou strategii místní akční skupiny na základě zpracovaného strategického plánu LEADER, hodnotí zrealizované projekty dle této metody v letech 2007 {--} 2010 a navrhuje projektové záměry, které mohou vést ke komplexnímu rozvoji Luhačovského Zálesí.
Abstract:
This submitted diploma work deals with exercitation of LEADER method at local action group Luhačovské Zálesí, o.p.s. territory. It features the development strategy of local action group based on strategic plan LEADER, evaluates the implemented projects accord-ing to this method in years 2007 {--} 2010 and suggests project intentions, that can lead to complex expansion of Luhačovské Zálesí.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010
Identifier: 15841

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2010
  • Supervisor: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RICHTER, Dušan. Strategický plán LEADER v mikroregionu Luhačovské Zálesí . Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe