Bc. Dušan RICHTER

Diplomová práce

Strategický plán LEADER v mikroregionu Luhačovské Zálesí

Strategic Plan LEADER in microregion Luhačovské Zálesí
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá uplatňováním metody LEADER na území působnosti místní akční skupiny Luhačovské Zálesí o.p.s. Charakterizuje rozvojovou strategii místní akční skupiny na základě zpracovaného strategického plánu LEADER, hodnotí zrealizované projekty dle této metody v letech 2007 {--} 2010 a navrhuje projektové záměry, které mohou vést ke komplexnímu rozvoji Luhačovského Zálesí.
Abstract:
This submitted diploma work deals with exercitation of LEADER method at local action group Luhačovské Zálesí, o.p.s. territory. It features the development strategy of local action group based on strategic plan LEADER, evaluates the implemented projects accord-ing to this method in years 2007 {--} 2010 and suggests project intentions, that can lead to complex expansion of Luhačovské Zálesí.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 15841

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RICHTER, Dušan. Strategický plán LEADER v mikroregionu Luhačovské Zálesí . Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe