Bc. Nikola Křehlíková

Master's thesis

Socioekonomické souvislosti migrace

Socio-economic context of migration
Abstract:
Diplomová práce se zabývá identifikací a analýzou podstatných dopadů migrace na socioekonomický vývoj České republiky. V práci jsou popsány základní pojmy související s migrací, migrační modely, migrační politika a migrační ukazatele. V empirické části práce je analyzován dopad migrace na demografický vývoj, vliv cizinců na trh práce, vliv remitencí na ekonomiku a kriminalita cizinců.
Abstract:
This diploma thesis identifies and analyses the significant impact of migration on the socio-economic development of the Czech Republic. The thesis describes the basic concepts of migration, migration models, migration policy and indicators of migration. In empirical part of the thesis is analysed the impact of migration on demographics development, the impact of foreigners on the labour market, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Křehlíková, Nikola. Socioekonomické souvislosti migrace. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní