Bc. Kateřina Tichá, DiS.

Diplomová práce

Evropský sociální fond a jeho vliv na nezaměstnané v Olomouckém kraji

The European Social Fund and its impacts on the unemployed in the Olomouc region
Anotace:
Autor diplomové práce: Bc. Kateřina Tichá Vedoucí diplomové práce: Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D. Název práce: Evropský sociální fond a vliv na nezaměstnané v Olomouckém kraji Počet slov základního textu: 21 263 slov Klíčové spojení: Evropský sociální fond, nezaměstnaný, účinky projektu Obsahem této práce je zjištění stavu využívání prostředků ESF na území Olomouckého kraje a jeho účincích na nezaměstnané …více
Abstract:
The author of thesis: Bc. Kateřina Tichá Supervisor of thesis: Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D. The title of thesis: The European Social Fund and its impacts on The unemployed in the Olomouc region The number of words in basic text: 21 263 words The key associations: The European Social Fund, unemployed, project impacts The main content of this work consists of finding location of resource usage of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2007
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií