Mgr. Alice Dvořáková

Bakalářská práce

Žena v humanistické moralistické próze 16. století

Woman in the Humanistic Moralistic Prose of the 16th century
Anotace:
Předmětem práce jsou dvě moralistické příručky ze 16. století vydané tiskárnou Daniela Adama z Veleslavína. První z nich s názvem Abeceda pobožné manželky a rozšafné hospodyně je dílem humanistického spisovatele Jana Kocína z Kocinétu. Druhou knihu nazvanou Čest a nevina pohlaví ženského napsal německý protestantský bohoslovec Jan Ireneus. Do českého prostředí se dostala díky Kocínovi, který ji do …více
Abstract:
The work treats two Czech humanistic moralistic handbooks going back to the 16th century published by Daniel Adam of Veleslavín Press. The first book Abeceda pobožné manželky a rozšafné hospodyně (Alphabet of a Pious Wife and Circumspect Housewife) was written by a Czech humanistic writer Jan Kocín z Kocinétu. The second one, Čest a nevina pohlaví ženského (Honour and Innocence of Female Gender), wrote …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura