Bc. Anna Zdarsová

Diplomová práce

Porovnání fyzické zdatnosti a indexu tuhosti tepenné stěny u zdravých nesportujících mužů a hráčů basketbalu

Physical Fitness and Cardio-Ankle Vascular Index Comparison in Healthy Nonathlete Men and Basketball Players
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnotit vliv pravidelné pohybové aktivity na tepennou tuhost vyjádřenou hodnotou CAVI. Studie se účastnilo 18 zdravých mužů ve věku 36,4 ± 3,1 let, z toho 10 mužů představovali hráči basketbalu a 8 nesportujících mužů se sedavým způsobem života. U všech probandů byl naměřen parametr CAVI a následně podstoupili testy pro zjištění tělesné zdatnosti. Při porovnání výsledků byly …více
Abstract:
The aim of this study was to determine the impact of regular physical aktivity on arterial stifness presented by CAVI. The study involved 18 healthy men aged 36,4 ± 3,1 from which 10 were players of the basketball and 8 was nonathlete men with sedantery lifestyle. Every person underwent the measurment of CAVI and test for evaluating of their physical fitness. The data showed that players of the basketball …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta