Bc. Markéta Hedbábná

Bakalářská práce

Role rozvojové pomoci při překonávání pasti konfliktu: případ Ghana

The Role of Development Assistance in overcoming the conflict trap: the case of Ghana
Anotace:
Předkládaná práce ve své teoretické části popisuje základní použité koncepty a definice jako je past konfliktu a problematika miliardy nejchudších dle Paula Colliera, definuje rozvojovou pomoc a její druhy. V praktické části se věnuje příkladu Ghany, ve které vhodně aplikovaná rozvojová pomoc zásadně přispěla k překonání pasti konfliktu. Cílem práce je poukázat na to, že za určitých okolností mohou …více
Abstract:
In theoretical part of this thesis are described basic used concepts and definitions as the conflict trap, problems of the bottom billion according to Paul Collier, and defines development assistance and its types. The practical part is devoted to the example of Ghana, where properly applied development assistance significantly contributed to overcoming the conflict trap. The aim of this thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Martinovský
  • Oponent: Mgr. Václav Walach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia