Bc. Martin Vlach

Bachelor's thesis

Measurement of Cardiac Rhythm Using Video Analysis

Measurement of Cardiac Rhythm Using Video Analysis
Abstract:
Práce se zaměřuje na vytvoření aplikace, která dovede zpracovat soubor videa obsahující záznam tepajících buněčných shluků. Jsou změřeny některé vlastnosti tepů jako četnost, odchylky z pravidelnosti či intenzita tepů. Algoritmus je založen na pozorování, že pohyb tkáně způsobuje změny jasu na patřičném místě videozáznamu. Aplikace se opírá o spolehlivé knihovny na bázi otevřeného softwaru a je ovládána …more
Abstract:
The aim of this thesis is to build an application program that will process a given video file containing a recording of beating cell clusters to obtain an estimate of their beating. The analyzing algorithm used is based on the observation that the movement of the tissue causes changes of the brightness in the captured image. Application is built with help of solid open source libraries and features …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky