Tomáš Blabla

Bakalářská práce

Analýza programů pro post-processing videa

Video Post-Processing Programs Analysis
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat programy pro post-processing videa. Teoretická část práce se zabývá historií video-filmové produkce a zmiňuje zařízení, která mohou sloužit k zachycení videa. Dále vysvětluje základní pojmy pro práci s videem. V poslední teoretické části seznamuje se softwary sloužícími k úpravě videa, které jsou dále rozděleny na placené, zdarma a on-line editory. V praktické …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze programs for video post-processing. The theoretical part deals with the history of video-film production and mentions devices that can be used to capture video. It also explains the basic concepts for working with video. The last theoretical part introduces the software used for video editing, which are further divided into paid, free and online editors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blabla, Tomáš. Analýza programů pro post-processing videa. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě