Theses 

Právní meze daňové optimalizace – Mgr. Matěj Dvořáček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Mgr. Matěj Dvořáček

Diplomová práce

Právní meze daňové optimalizace

Legal Limits for Tax Optimization

Anotace: Hlavním cílem práce je nalezení hranice mezi legální daňovou optimalizaci a daňovým únikem. Tato hranice je často velmi neostrá a je proto třeba vyvinout přiměřené úsilí k jejímu definovaní. V práci je nejprve vymezen kontext daňové optimalizace. Posléze se práce zabývá dissimulovaným právním jednáním, doktrínou zákazu zneužití práva a daňovou optimalizací v mezinárodněprávním kontextu. Zvláštní pozornost je věnována judikatuře NSS a SD EU v oblasti zneužití práva. V práci byl také věnován prostor analýze případu emise korunových dluhopisů holdingem Agrofert. Mezinárodní iniciativy pro zamezení vyhýbání se daním ze strany nadnárodních korporací jsou rozebrány v závěru práce. V tomto ohledu byla rozebrána opatření směrnice Rady proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD), která vychází z iniciativy BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Závěrem práce je zhodnocení právních mezí daňové optimalizace.

Abstract: The main aim of the diploma thesis is to discover the border among legal tax optimization and tax evasion. This limit is often blurred and therefore it has to be done reasonable efforts to ensure its definition. The paper first defines the context of tax optimization. Then the work deals with dissimulated legal action, prohibition of the abuse of rights doctrine and tax optimization in the international legal context. Special attention is paid to the jurisprudence of the Supreme Administrative Court and ECJ in cases of the abuse of rights. The work was also dedicated to evaluating the case of the issue denominated bonds of the holding company Agrofert. International initiatives to prevent tax avoidance by multinational corporations are discussed in the conclusion. In this respect, the Council discussed measures directive against tax avoidance (ATAD), based on the initiative of BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Finally, work is to evaluate the legal limits of tax optimization.

Klíčová slova: Daňová optimalizace, zneužití práva, daňový únik, korunové dluhopisy, ATAD, Tax optimalisation, abuse of rights, tax evasion, Bond with low nominal value

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 17:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz