Martina Kmecová

Bakalářská práce

Transformace města na Smart City a její dopad na obyvatele

Transformation of the city into Smart City and its impact on the population
Anotace:
Koncept inteligentných miest sa stáva čoraz dôležitejším v súčasnom rozvoji a riadení miest. V tejto bakalárskej práci sa zaoberáme konceptom inteligentných miest a ich odlišnosťou od „konvenčných“ miest. Podrobnejšie sa pozrieme na inteligentné mesto z pohľadu štvrte Špitálka v Brne, ktorá je v súčasnosti vo fáze plánovania, ako aj z pohľadu štvrte Aspern Seestadt vo Viedni, ktorá je už vo fáze aktívneho …více
Abstract:
The concept of smart cities is becoming increasingly important in contemporary city development and city governance. In this thesis, we scrutinize the concept of smart cities and how they differ from “conventional” cities. We look in more detail at the smart city from the perspective of the Špitálka district in Brno, which is presently in the planning stages, as well as from the perspective of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Chaloupková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj a cestovní ruch / Regionální rozvoj a cestovní ruch