Mingru Li

Bakalářská práce

The Sustainable Development Program until the Year 2030 and its Impact on Chinese companies

The Sustainable Development Program until the Year 2030 and its Impact on Chinese companies
Anotace:
Rozvoj společnosti a civilizační úroveň se zvyšují a otázka, jak se dále rozvíjet, je nepochybně stále důležitější. Cílem udržitelného rozvoje je, jak zajistit, aby se lidé nebo podniky rozvíjely po dlouhou dobu. Tato práce také analyzuje současný stav vzdělávání v Číně, vztah mezi vzděláváním a udržitelným rozvojem a dopad cílů udržitelného rozvoje na čínské podniky. Tato práce se zabývá významem …více
Abstract:
The development of society and the level of civilization are increasing, and how to keep developing is undoubtedly an increasingly important issue. The aim of sustainable development is how to make humans or enterprises develop for a long time. This thesis also analyzes the status quo of education in China, the relationship between education and sustainable development, and the impact of sustainable …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2022
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Hes, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Halouzka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní