Menghan Pan

Bachelor's thesis

Financial Situation Assessment of the P&G Company

Financial Situation Assessment of the P&G Company
Abstract:
The bachelor thesis is mainly about the financial analysis of P&G company. P&G(Procter&Gamble) is the one of the world's largest daily consumer company. It was built in 1837 in America. Until now, it has more than 300 brands operated products sell well in more than 160 countries and regions, including fabric and Home Furnishing care, beauty salon, baby and family care, health care, food and beverage …more
Abstract:
The bachelor thesis is mainly about the financial analysis of P&G company. P&G(Procter&Gamble) is the one of the world's largest daily consumer company. It was built in 1837 in America. Until now, it has more than 300 brands operated products sell well in more than 160 countries and regions, including fabric and Home Furnishing care, beauty salon, baby and family care, health care, food and beverage …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Miroslav Čulík
  • Reader: Petr Gurný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance