Bc. Jiří Čeněk, Ph.D.

Master's thesis

Vztah aspirace na manažerské místo, self-efficacy a genderových stereotypů

Relation of managerial position aspiration, self efficacy and gender stereotypes
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Vztah aspirace na manažerské místo, self-efficacy a genderových stereotypů“ je analýza aspirační úrovně studentů a studentek různých studijních oborů na manažerskou pozici. Úroveň aspirace je hodnocena z genderové perspektivy. V práci jsou zkoumány psychologické konstrukty manažerské self-efficacy a genderové stereotypy v rámci organizace a jejich vliv na úroveň aspirace …viac
Abstract:
The aim of this diploma thesis: „Relation of managerial position aspiration, self efficacy and gender stereotypes“ is to analyse level of aspiration of male and female students of various study domains to managerial position. The level of aspiration is evaluated from the gender perspective. Various psychological constructs are examined in the thesis such as managerial self-efficacy and gender stereotypes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedúci: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta