Martina Ondrová

Bakalářská práce

Spolupráce střední odborné školy s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem

Cooperation of the secondary vocational school with a pedagogical-psychological counseling centre and a special pedagogical center
Anotace:
V bakalářské práci je řešena problematika školských poradenských zařízení a školního poradenského pracoviště. Práce v teoretické části stručně popisuje poradenský systém, dále seznamuje s historií poradenství, charakterizuje pedagogicko-psychologickou po-radnu, speciálně pedagogické centrum, školní poradenské pracoviště, vymezuje posky-tované poradenské činnosti, poradenské pracovníky a spolupráci …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of school counselling department and school counselling center. The work in the theoretical part briefly describes the counselling system, it also introduces the history of counselling, characterizes the pedagogical-psychological counselling center, the special pedagogical center and the school counselling department, defines the provided counselling activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Mgr. Michal Šimáně

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses cbu2p1 cbu2p1/2
30. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zerdaloglu, S.
30. 5. 2017
Zerdaloglu, S.
31. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.