Mgr. Ondřej Herman

Advanced ('rigorózní') thesis

Automatic Detection of Word Sense Shift

Automatic Detection of Word Sense Shift
Anotácia:
Tato práce shrnuje současný stav výzkumu týkajícího se word sense induction, úlohy, jejímž cílem je extrakce jednotlivých významu slov na základě nestrukturovaného textu, a temporální aspekt vývoje významu slov v čase. Dále jsou popsány autorovy výsledky a výzkumný směr, jehož cílem bude vytvoření automatizované metody pro analýzu vývoje významu slov v čase.
Abstract:
This thesis proposal summarizes the current state of research related to word sense induction, the unsupervised task of extracting different senses of a word from bulk text, and the temporal aspects of change of word sense over time. Then are described the author's contributions to the field and a research direction for the goal of creating an automated method for tracking changes of word sense over …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2020
  • Oponent: doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., Diana McCarthy, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Artificial intelligence and data processing / Artificial intelligence and data processing