Mgr. Kristýna Štěpánková

Bakalářská práce

Learner Translation Corpus: CELTraC (Czech-English Learner Translation Corpus)

Learner Translation Corpus: CELTraC (Czech-English Learner Translation Corpus)
Anotace:
Tato práce se zabývá kompilací a následnou chybovou anotací studentského překladatelského korpusu nazvaného CELTraC (Czech-English Learner Translation Corpus), který byl sestaven z původních českých textů a jejich překladů do angličtiny. Cílem tohoto pilotního projektu je otestovat možnosti Hypalu (korpusový nástroj pro automatické zarovnávání paralelních textů a manuální anotování chyb) a popsat samotné …více
Abstract:
This work deals with the compilation and the subsequent error tagging of CELTraC (Czech-English Learner Translation Corpus), a learner translation corpus composed of Czech original texts and their translations into English. The aim of this pilot project is to test the capabilities of Hypal (a corpus tool for automatic parallel text alignment and manual error tagging) and to describe the error-tagging …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: Mgr. Jarmila Dezortová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta