Bc. Kristýna Haluzová

Diplomová práce

Faktory práce ve vybraném coworkingovém centru

Factors connected to working in the selected coworking space
Anotace:
Diplomová práce se zabývá faktory spojenými s prací z vybraného coworkingového centra. Cílem této práce je zjistit, jaké faktory přitahují jedince, aby z coworkingového centra začali pracovat, a tudíž se stali jeho členy. Teoretická část je rozdělena do 4 kapitol. Vymezuje typy pracovišť, charakteristiku coworkingových center, výhody a nevýhody, které jsou spojené s prací z coworkingových center a …více
Abstract:
Diploma thesis deals with factors that are connected to working in the selected coworking space. The aim of this thesis is to find out which factors attract people to start working from the coworking centre and become its members. The theoretical part is divided into 4 chapters. It deals with types of workspaces, advantages and disadvantages connected to working from coworking centres and selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná a sociální politika a lidské zdroje / Personální management a organizační rozvoj