Mgr. Kristýna Zemková

Bakalářská práce

Využití syntaktické informace při verifikaci autorství anonymních dokumentů

Exploiting Syntactic Information in Authorship Verification
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit, zda informace získaná syntaktickou analýzou může být prospěšná řešení problému verifikace autorství anonymních dokumentů. V první kapitole jsou zmíněny již používané techniky. Ve druhé kapitole je popsána syntaktická analýza, použité syntaktické analyzátory i nově navržené metriky pro verifikaci autorství využívající právě syntaktické informace. V další části práce je nastíněno …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with usage of syntactic analysis in authorship verification. The first part of this thesis describes authors' characteristics already used in authorship verification problem. Next part shortly informs about syntactic analysis in general, mentions syntactic analysers and describes newly developed authors' characteristics based on syntactic features. One-layer and two-layer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika